Home

Samenwerken in werkgeverschap

Als ondernemer richt jij je het liefst op de groei van je bedrijf. Bij het ondernemerschap komt echter meer kijken dan alleen het uitvoeren van jouw passie. Taken als verloning, het bijhouden van je administratie en personeelszaken nemen veel tijd in beslag. Die tijd kun je niet meer steken in de groei van je bedrijf! Daarom neemt ThisWorks dergelijke taken uit handen.

team - Contact - ThisWorks

Wat verzorgen wij?

Wij nemen administratieve taken uit handen, elimineren risico’s en zorgen voor flexibiliteit. Zo kun jij je richten op het ondernemen en heb je één aanspreekpunt voor al je vragen. Als jij je daarop richt, dan regelt ThisWorks de rest. Daar zijn we overigens uniek in: je kunt ons je verloning of backoffice uitbesteden of een kennismigrant inhuren. Maar ook voor het verstrekken van financieringen hebben wij onze partners. Samenwerken in werkgeverschap, noemen we dat.

BACK IN BUSINESS

Jij de business, wij de backoffice

Wil jij groeien met je business maar niet met je administratie? Geef je backoffice dan uit handen aan ThisWorks. Met ruim 20 jaar ervaring in de uitzendbranche weten wij alles over contracten, cao’s, salarisadministratie en sociale verzekeringen. Je personeel kan met vragen bij ons terecht. Maar jij natuurlijk ook!

Welke backoffice wil jij uitbesteden?

 • Loonadministratie – loonstroken, jaaropgaven, vakantiedagen
 • Voorfinanciering –  medewerkers krijgen altijd op tijd hun loon
 • Debiteurenbeheer – bewaking van je uitstaande vorderingen
 • Marge-afrekening – de zekerheid van inkomsten
 • Contracten – overzicht van lopende contracten met einddatum
 • ZZP’er – boekhouding, opdrachten, facturatie, crediteurenbeheer
 • Verzuim & Arbo – begeleiding van wettelijke verplichtingen
 • Ziekte – verzekering
 • Scholing – medewerkers met altijd de juiste certificaten
 • Juridische zaken – rechten, plichten en bemiddeling
 • Juridisch werkgever  – we nemen àlle arbeidsrechtelijke risico’s en verantwoordelijkheid over

Waarmee kunnen we helpen?

 • Opmaak arbeidscontract
 • Helpdesk voor werknemers en werkgever
 • Loonspecificatie en jaaropgave
 • Correcte en tijdige toepassing cao- en wetswijzigingen
 • Contractbeheer
 • Salarisverwerking en -uitbetaling
 • Ziekterisico registratie en verzuimbegeleiding
 • Alle zaken inzichtelijk online
 • Afdrachten belastingen en wettelijke premies
 • Pensioenvoorziening

Meer weten over onze dienstverlening?

Onze ruime ervaring en expertise maakt ons tot de ideale partner voor uitzendbureaus die hun backoffice willen uitbesteden. Wil je meer informatie over payroll voor uitzendbureaus of klinkt het aantrekkelijk om je gehele backoffice bij ons onder te brengen? Heb je vragen over de werkwijze van ThisWorks? Wij staan altijd klaar om je vragen te beantwoorden.

Veronika - ThisWorks